Міжнародний День прав людини

10 грудня 2023 року виповнюється 75 років одному з найвагоміших глобальних зобов’язань у світі – Загальній декларації прав людини. На честь ухвалення цього епохального документа рішенням Генеральної Асамблеї ООН дата 10 грудня проголошена Міжнародним днем прав людини.

Загальна декларація прав людини є видатним документом в історії людства. Цим документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

Ще одним міжнародним актом, покликаним гарантувати захист прав людини, є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектра громадянських та політичних прав, а запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав.

Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та неповагою до прав людини. Військова агресія російської федерації проти України, окупація території держави, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, численні терористичні акти свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод.

Наукова бібліотека проводить тиждень права «Права людини в інформаційному суспільстві»:

Сьогодні, як ніколи українське суспільство згуртувалося для досягнення спільної мети – перемоги над агресором, захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя.