Мистецтво жити з іншими людьми

Толерантність — це мистецтво жити
з іншими людьми та з іншими ідеями.
Кофі Аннан

Щороку 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності (International Day for Tolerance). Саме цього дня 1995 року на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було одностайно прийнято Декларацію принципів толерантності, в якій наголошено, що «взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку людей».

До дня толерантності Наукова бібліотека підготувала книжкові виставки:

  • «Толерантність як складова освітнього процесу» (абонемент наукової літератури – 113 аудит.);
  • «Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя» (абонемент іноземної літератури – 267 аудит.).

Матеріали експозицій розкривають поняття «толерантність», націлені на формування правильного уявлення про толерантну поведінку, відкривають світ звичаїв, традицій і культур різних народів, надають інформацію про комунікативну культуру спілкування і взаєморозуміння. Особливий акцент зроблено на осмислення феномену толерантності в педагогічному контексті, що включає особливості професійної діяльності педагога на основі толерантності; основи виховання толерантності в учнів; психологічні, культурологічні та комунікативні аспекти педагогічної толерантності викладача.