Конфліктологія. Криза в можливості?

Негативні наслідки спричиняє не сам конфлікт,
а неправильне його розв’язання.

Конфлікт – важлива сторона взаємодії людей у суспільстві, він існує стільки, скільки існує сама людина. Конфлікти виникають в усіх галузях суспільних відносин і це – не аномалія, а цілком природний процес, що супроводжує соціальну еволюцію, модернізаційні зміни, реформи, і особливо – транзитивні перетворення, які передбачають не тільки болісне руйнування застарілих соціальних інститутів і норм, а й істотні прогресивні наслідки для всього суспільства.

Наукова бібліотека презентує віртуальну виставку «Конфліктологія – наука про перетворення криз в можливості», яка містить сучасні ґрунтовні видання з різних галузей конфліктології.