Концептуальні засади дистанційної освіти

Стрімкий розвиток сучасних технологій сприяє модернізації сучасної системи освіти, надає величезні можливості для науки. За концепцією розвитку дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню учнями та студентами необхідної інформації для використання у практичній діяльності. В умовах реалій розвитку нинішнього світу онлайн навчання може посісти місце поруч з традиційним вже найближчим часом. Тому, безперечно, такий зручний інструмент, як дистанційне навчання має впроваджуватися у практику з урахуванням можливостей та особливостей формату.

Проблемам розвитку і перспективам дистанційної освіти присвячений бібліографічний огляд літератури «Концептуальні засади дистанційної освіти», в якому представлені роботи провідних зарубіжних та вітчизняних науковців.