Інтернаціоналізація вищої освіти

В епоху глобалізації все більшого поширення набуває тенденція інтернаціоналізації вищої освіти, що стає невід’ємною складовою національних стратегій розвитку систем освіти. Інтернаціоналізація відбувається не лише на загальнонаціональному рівні, але й на рівні окремих ЗВО, які активно долучаються до цього процесу для підвищення свого міжнародного рейтингу. Саме це явище є відносно новим, тож існує декілька підходів до його визначення.

Цілеспрямоване розгортання процесу інтернаціоналізації вищої освіти у світі триває вже понад чверть століття. В Україні цей процес розпочався із суттєвим запізненням.

Інтернаціоналізацію вищої освіти вважають пріоритетом у переважній більшості країн, тому розробляються нові моделі і підходи на національному та інституційному рівнях, щоб вигідно позиціонувати вищу освіту за межами своїх кордонів.

Дослідники світової вищої освіти поняття інтернаціоналізації сьогодні трактують як масив змін суті вищої освіти в сторону міжнародної діяльності, що супроводжується зменшенням значення національних освітніх систем

Наукова бібліотека підготувала новий бібліографічний огляд літератури «Інтернаціоналізація вищої освіти та науки».