Інформаційна культура. Інформаційна компетентність

Питання ефективного використання інформації актуалізувало потребу у з’ясуванні змісту і значення інформаційної культури особистості та суспільства. Від цього залежать базові знання та вміння майбутніх фахівців та рівень культури її споживання. Інформаційна компетентність є певною мірою показником рівня розвитку особистості, її освіченості, грамотності. Саме від навичок отримання інформації, її обробки та використання залежить рівень інформаційної культури особистості.

Наукова бібліотека підготувала новий бібліографічний огляд літератури за темою: «Інформаційна культура. Інформаційна компетентність».