Ідеолог і творець української державності

Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю,
народ – нацією, країна – державою.
М. Грушевський

До блискучої плеяди подвижників української культури і науки, провідних ідеологів і лідерів національно-культурного відродження, революційних змагань 1917–1920-х рр. належить перший президент Української Народної Республіки МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. З його ім’ям пов’язані знаменні події в історії української науки, культури, національно-державного відродження України. Михайло Грушевський належить до тих громадських діячів, які сповна пізнали велич і насолоду тріумфу і гіркоту поразки, але до кінця залишилися вірними ідеї усього життя – самоствердженню свого народу.

Діяльність і творчість Михайла Сергійовича створили цілу епоху в інтелектуальному, науковому, національно-культурному і державному розвитку нової України і орієнтують українців у майбутнє.

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ» М. Грушевського – це найвидатніший твір української наукової історіографії і наукового українознавства, в якому автор подав аналіз і синтез українського історичного процесу від ранніх часів до 1657 p. включно.

Наукова бібліотека до річниці написання праці підготувала віртуальний флешбук «Історія України-Руси» Михайла Грушевського – метрика українського народу».