Григорій Силович Костюк

Одним із вчених, що закладав підвалини сучасної української психології, є Григорій Силович Костюк (1899–1982), заслужений діяч, видатний психолог, педагог, мислитель, корифей української психології.

Він істотно збагатив психологічну науку, зробив величезний внесок в організацію психологічних досліджень в Україні, поширення психолого-педагогічних знань, підготовку педагогічних і психологічних кадрів.

Григорій Силович Костюк широко відомий у вітчизняній та світовій психології вчений, який плідно розвивав теоретико-методологічні основи психологічної науки, проблеми мислення та розумових здібностей, обґрунтовував принципи розвитку психології, розробляв теорію і практику педагогічного керівництва психологічного розвитку особистості, її професійного становлення протягом усього життя.

До 120-річчя від дня народження Г. С. Костюка пропонуємо ознайомитись з інформ-досьє «Фундатор вітчизняної психологічної науки».