Громадянська освіта

Демократична громадянська освіта є важливою складовою становлення громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості людей. Як освітній предмет громадянська освіта з’явилась на початку 2000-го року. Розробка першої концепції будувалася на основі прийнятої у 1999 році Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Громадянська освіта – це набір не стільки знань, скільки компетенцій, які допомагають справлятися з викликами сучасності. 

Питанням громадянської освіти присвячено новий бібліографічний огляд літератури «Громадянська освіта – фундамент нової української школи».