eSSPUIR. Результати рейтингу

На початок червня 2018 року фонд репозитарію відкритого доступу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR) нараховує 4 441 документ.

Кількість переглядів становить 158 793. Кількість завантажених файлів – 45 291.

Серед кафедр по наповненню архіву публікаціями лідирують:

Кафедра фізики та методики навчання фізики (169)

Кафедра інформатики (120)

Кафедра української мови (116)

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (112)

Кафедра педагогіки (109)

Рейтинг найбільш активних авторів очолюють:

Семеног Олена Миколаївна

Сбруєва Аліна Анатоліївна

Каленик Михайло Вікторович

Юрченко Артем Олександрович

Мороз Іван Олексійович

Запрошуємо всіх науковців університету до активної роботи по наповненню інституційного репозитарію.