Енциклопедичні видання для навчання

Досвід світової та української науки свідчить, що енциклопедичні видання здобули визнання як найвичерпніше інформаційне джерело. Така література акумулює і систематизує багатоаспектні фактологічні відомості з декількох чи однієї галузі знань, може створюватися на основі даних про діяльність особи чи колективу людей.

Енциклопедичне знання характеризується науковою релевантністю, достовірністю, узагальненістю, лаконічністю викладу. Енциклопедичне знання – духовно ціннісне, позбавлене комерційного чинника, репрезентує високу культуру. У Стародавній Греції термін «енциклопедія» вживали на позначення обсягу знань, що їх повинен засвоїти освічений громадянин.

Сьогодні серед енциклопедичних видань виокремлюють енциклопедії, енциклопедичні словники, енциклопедичні довідники, енциклопедичні словники-довідники.

В рамках формування інформаційної культури, для набуття студентами знань і практичних навичок користування довідковою літературою Наукова бібліотека підготувала віртуальну виставку «Тисяча мудрих сторінок: енциклопедичні видання для навчання».

Енциклопедична література не передбачає суцільного читання, як, скажімо, художній твір, але надає читачеві необхідну йому довідку достовірного змісту, викладену в компактному зручному вигляді.