Енциклопедія освіти

До фонду Наукової бібліотеки надйшло нове, перероблене і доповнене видання «Енциклопедія освіти» за редакцією президента НАПН України, професора В. Г. Кременя.

У довідковому виданні представлено багатовимірні сучасні знання про освіту на належному системно-науковому рівні. Близько 1500 статей висвітлюють проблеми історії, теорії та практики української освіти, термінологічні засади педагогічної й психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; освітній процес у закладах освіти різних рівнів і типів, особливості зарубіжних систем освіти; персоніфіковану інформацію про педагогів і громадських діячів, котрі сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки. Терміни та їх значення в енциклопедії враховують зміст нормативно-правової бази в галузі освіти.

Видання адресоване вченим, учителям, викладачам, вихователям закладів освіти різних рівнів, психологам, соціальним працівникам, управлінцям, здобувачам освіти, батькам, широкому загалу українського суспільства, міжнародної спільноти, української діаспори, усім, хто цікавиться питаннями навчання, виховання і розвитку особистості.