Дякуємо за подаровані книги!

Український інститут національної пам’яті передав в дар Науковій бібліотеці СумДПУ імені А. С. Макаренка унікальні видання:

Людяність у нелюдяний час [Текст] / [Український ін-т національної пам’яті ; упоряд.: В. С. Тиліщак, В. М. Яременко]. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – [Київ] : [Смолоскип], [2018]. – 282 с.

«Репресовані» щоденники. Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] / Український ін-т національної пам’яті ; упоряд., вступна стаття, заг. ред. Я. Файзуліна. – Київ : Фенікс, 2018. – 351 с. : іл. 

Спротив геноциду. Книга-католог виставки [Текст] / Український ін-т національної пам’яті ; Галузевий державний архів Служби безпеки України ; Центр досліджень визвольного руху ; [авт. кол.: В. Тиліщак, В. Бірчак, В. Василенко та ін.]. – Київ : [Часопис], 2018. – 80 с. : іл. 

The War and Meth. Unknown ww II [Text] / [authors of this work: I. Bigun, S. Butko, V. Viatrovych, K. Halushko ]. – [Kyiv] : Ukrainian Institute of Natuonal Remembrance, [2018]. – 271 p.

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах [Текст]. [Вип. 2] / [Український ін-т національної пам’яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко]. – Київ : [К. І. С.], 2018. – 302 с. : іл.

Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності [Текст] / Український ін-т національної пам’яті ; [упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко]. – Київ : К. І. С., 2018. – 319 с. : іл. 

Майдан. Простір творчості [Текст] / [Український ін-т національної пам’яті ; Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – музей Революції Гідності ; упоряд. і худож. редакція каталогу: В. Шостя, О. Батенко, С. Кошкіна ]. – [Київ] : [Український ін-т національної пам’яті], 2018. – 72 с. : іл. 

Андрієвська, А.  Люди “сірої зони” [Текст] / А. Андрієвська, О. Халімон. – [Київ] : [К. І. С.], [2018]. – 264 с. : іл. 

Подобна, Є. В.  Дівчата зрізають коси [Текст] : [книга спогадів] / Є. В. Подобна ; [Український ін-т національної пам’яті]. – Київ : Люта справа, 2018. – 345 с. : іл.

«Наша земля проголошує – вона була, є й хоче бути українською» [Текст] : до 80-річчя незалежності Карпатської України / Український ін-т національної пам’яті ; редагування Б. Завітія. – [Київ] : [Український ін-т національної пам’яті], [2018]. – 48 с. : іл.

100 років сусідства. Україна і Польща [Текст] / В. В’ятрович [та ін.]. – [Київ] : Український ін-т національної пам’яті, [2018]. – 52 с. : іл.

Подаровані документи займуть гідне місце у фонді Наукової бібліотеки.

Український інститут національної пам’яті надає вільний доступ до всіх своїх видань. На офіційному сайті установи можна безкоштовно звантажити видання в форматах epub, mobi та pdf.