Дослідники СумДПУ на сторінках високорейтингових видань Scopus та WoS

За результатами інформаційно-аналітичного моніторингу присутності СумДПУ імені А. С. Макаренка в найавторитетніших міжнародних базах даних Web of Science Core Collection (WoS) та Scopus Наукова бібліотека уклала інформаційні переліки публікацій дослідників університету, що проіндексовані Web of Science Core Collection та Scopus.

Публікації науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка у Scopus (І півріччя 2020 року)

Публікації науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка у Web of Science Core Collection (І півріччя 2020 року)

Вітаємо всіх науковців СумДПУ, публікації яких проіндексовано наукометричними базами Scopus та Web of Science за період січень-червень 2020 року.