Дослідники СумДПУ на сторінках видань Scopus та WoS

За результатами інформаційно-аналітичного аналізу присутності СумДПУ імені А. С. Макаренка в найавторитетніших міжнародних базах даних Web of Science та Scopus Наукова бібліотека уклала анотовані інформаційні переліки, в яких відображена публікаційна активність дослідників університету за І квартал 2023 року. Переліки укладено за алфавітом прізвищ перших авторів; прізвища науковців СумДПУ виокремлено жирним шрифтом; публікації з відкритим доступом мають відповідне маркування.

Наукові публікації дослідників СумДПУ у Web of Science (І квартал 2023 року)
Наукові публікації дослідників СумДПУ у Scopus (І квартал 2023 року)

Сумарний показник h-index СумДПУ імені А. С. Макаренка у Web of Science 10

Сумарний показник h-index СумДПУ імені А. С. Макаренка у Scopus 16

Сумарний показник h-index СумДПУ імені А. С. Макаренка у Google Scholar 56

Рейтинг науковців за кількістю публікацій в репозитарії:

Семеног Олена Миколаївна (190)

Корнус Анатолій Олександрович (187)

Корнус Олеся Григорівна (153)

Юрченко Артем Олександрович (124)

Семеніхіна Олена Володимирівна (114)

Сбруєва Аліна Анатоліївна (104)

Данильченко Олена Сергіївна (102)

Друшляк Марина Григорівна (99)

Каленик Михайло Вікторович (88)

Колишкін Олександр Володимирович (65) 

Рейтинг інститутів/факультетів по публікаційній активності науковців:

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 814

Факультет іноземної та слов’янської філології 751

Фізико-математичний факультет 587

Навчально-науковий інститут фізичної культури 514

Природничо-географічний факультет 402

Навчально-науковий інститут культури та мистецтв 298

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин 184

Серед кафедр по наповненню архіву лідирують:

Кафедра української мови та літератури 369

Кафедра математики, фізики та методик їх навчання 284

Кафедра загальної та регіональної географії 272

Кафедра інформатики 244

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 237

Загальна кількість публікацій в інституційному репозитарії – 12 827