До 215-річчя Михайла Максимовича

У вересні в Україні відзначається 215-річчя від дня народження М. О. Максимовича – історика, природознавця, археолога, фольклориста, етнографа, літературознавця, теоретика і практика вітчизняного краєзнавства, автора більше 100 наукових праць з різних галузей знань, педагога та громадського діяча.

В українську історіографію Максимович увійшов як історик-аналітик; його внесок у становлення історії як наукової дисципліни полягає в розширенні фактографічної бази дослідження, інтерпретації і критиці джерел, дотриманні принципу систематизації знань про минувшину, застосуванні порівняльно-історичного методу. Він закладав документально-археографічні підвалини історичної науки: відвідував історичні місця, працював у бібліотеках Софійського собору, Києво-Печерської лаври, монастирських архівах тощо.

Загальновизнаним є також внесок ученого в розвиток археології, етнографії, мовознавства. Енциклопедична освіченість Максимовича давала підстави сучасникам називати його «українським Ломоносовим». Михайло Максимович був першим ректором Київського університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

До пам’ятної дати бібліотекою підготовлено віртуальний інформаційний огляд «Не покину, – поки згину, – мою Україну…».