Дізнайтеся більше про бібліометрію та продукти Clarivate Analytics

Запрошуємо науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка взяти участь у лютневих серіях безкоштовних вебінарів Clarivate Analytics:
Серія 1: Web of Science: система навігації в світі наукових публікацій

Тема: Інформаційна платформа Web of Science: зміст, можливості, застосування

Основні характеристики інформаційної платформи Web of Science і центральної бази даних Web of Science Core Collection. Створення особистого профілю користувача. Пошук наукових публікацій по заданій темі. Аналіз отриманої інформації. Збереження необхідних даних. Доступ до повних текстів наукових публікацій. Оптимізація роботи: збереження історій пошуку, створення автоматичних повідомлень за новими публікаціями та цитованості.

Час проведення: 25 лютого, вівторок о 13:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації

Тема: Journal Citation Reports та імпакт-фактор: як порівнювати і вибирати міжнародні наукові журнали

Формати і бізнес-моделі журналів. Характеристики якісного наукового видання. Показники цитованості наукового журналу, імпакт-фактор і квартилі. Формування списку тематичних видань для публікації за допомогою Web of Science, EndNote (Match) і Journal Citation Reports. Можливості аналітичного інструменту Journal Citation Reports (JCR) для оцінки і підбору журналу за необхідними параметрами. Нове в виданні JCR 2019.

Час проведення: 26 лютого, середа о 08:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації

Тема: Publons і ResearcherID: пошук публікацій, профіль автора і показники активністю публікацій

Можливі складнощі пошуку по автору і шляхи їх вирішення. Аналіз практики публікації діяльності вченого і групи вчених, створення та інтерпретація звітів за цитуванням (цитування, індекс Хірша тощо). Створення, корегування і можливості профілю дослідника в системі Web of Science Researcher ID / Publons: публікації, метрики, рецензування.

Час проведення: 28 лютого, п’ятниця о 13:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації

Серія 2: Оцінка наукової результативності інструментами Clarivate Analytics

Тема: Техніки спеціалізованого пошуку в Web of Science

Можливості розширеного пошуку / advanced search в Web of Science Core Collection. Складання пошукових запитів за допомогою полів пошуку та логічних операторів. Пошук в пристатейній бібліографії. Аналіз інформації в спеціалізованих базах даних, регіональні індекси наукового цитування на платформі Web of Science.

Час проведення: 26 лютого, середа о 13:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації

Тема: Оцінка діяльності організації в Web of Science: від створення профілю до створення звіту за цитуванням

Складнощі пошуку публікацій організації. Використання поля пошуку Address і оператора пошуку SAME в базі даних Web of Science Core Collection. Можливості розширеного пошуку Advanced search для ідентифікації та аналізу публікацій організації. Алгоритм створення / коригування об’єднаного профілю організації Organization Enhanced. Створення звіту за цитуванням.

Час проведення: 26 лютого, середа об 11:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації

Серія 3: Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах

Тема: Як підготувати публікацію для міжнародного журналу

Показники якісного наукового видання. Імпакт-фактор і квартилі. Формування списку тематичних видань для публікації за допомогою Web of Science, EndNote (Match) і Journal Citation Reports. Поняття хижацького (сміттєвого, несумлінного) журналу та його основні ознаки. Приклади хижацьких розсилок: як перевірити.

Час проведення: 21 лютого, п’ятниця о 09:00

Тривалість – 1 година

Мова вебінара – російська

Сторінка реєстрації