Боротьба з плагіатом

З метою дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в освітньому просторі Міністерством освіти і науки України розроблено «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах».

Документ містить опис видів академічного плагіату, рекомендації щодо його виявлення та запобігання його прояву в авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях або статтях.

Рекомендації можуть використовуватись у практичній роботі працівниками наукових установ, закладів вищої освіти, членами Атестаційної колегії МОН, експертними радами Міносвіти.