Бібліотека вдячна

Наукова бібліотека висловлює подяку докторці філософських наук, професорці Львівського національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького Світлані Черепановій за подарований авторський примірник навчального видання для магістрів та аспірантів педагогічних спеціальностей «Філософія освіти».

Підготовка нового покоління фахівців педагогічних спеціальностей передбачає поворот до теоретико-методологічного інструментарію освіти. Методологію видання визначають філософсько-антропологічний, онтологічний, аксіологічний, гуманістичний, полікультурний, компаративістичний, герменевтичний, екзистенціальний, праксеологічний підходи за пріоритетів постнекласичного. Проблемно-пізнавальні студії орієнтують суб’єктів учіння на духовно-інтелектуальну активність, осмислення сучасних науково-освітніх трансформацій засобами філософської рефлексії (саморефлексії), самоорганізації, креативного опрацювання лекцій, практичних занять (семінар-колоквіум, круглий стіл-дискусія, круглий стіл-конференція), рекомендованих джерел (навчальні, додаткові, інформаційний ресурс); виконання/презентації індивідуального есе; самоконтролю (самоперевірка знань).

Для магістрантів та аспірантів (доктори філософії) педагогічних спеціальностей, викладачів.

Видання має дарчий напис автора.

Щиро вдячні Світлані Олександровні за внесок у формування бібліотечного фонду.