Бібліотека вдячна

Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка отримала в дар від Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (УМІФ) 9 томів двадцятитомника академічного тлумачного «Словника української мови».

В основі видання – «Словник української мови» в 11 томах 1970–1980 рр. Проект здійснено в рамках Державної програми розвитку Національної словникової бази.

Словник охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації.

Його головне призначення – служити фактором нормалізації мовної діяльності, бути високоякісним посібником для подальшого підвищення культури мови широкого кола користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.

Роль і завдання великих тлумачних словників у житті сучасного суспільства важко переоцінити. Саме вони є тими мовними скарбницями, які найповніше і найґрунтовніше відображають функціонування мови на певному етапі її розвитку, реально віддзеркалюють мовну свідомість народу протягом конкретного історичного періоду. Тож дякуємо УІМФ НАН України за нелегку працю з відновлення лексикографічних скарбів української мови та надану можливість університетській спільноті долучитися до них.