Нові надходження

До відома науковців, викладачів, студентів психологічних спеціальностей, аспірантів і всіх, хто цікавиться проблемами сучасної психології: фонд Наукової бібліотеки поповнився новими виданнями соціально-психологічного профілю від Інституту соціальної та політичної психології НАПН.

До вашої уваги:

Кальницька, Ю. Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століття : навчальний посібник (хрестоматія) / Юлія Кальницька ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Кропивницький : ІмексЛТД, 2021. – 264 с.

Хрестоматія дає унікальний шанс ознайомитись із ключовими роботами, які презентують українську соціально-психологічну думку на зламі століть. Вони є своєрідною антологією різних поглядів, ідей, тенденцій і напрямів у роздумах вітчизняних представників наукової інтелігенції, що свідчать про автентичність зародження соціальної психології на українських теренах.

Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки : практичний посібник / за ред.: Г. М. Бевз, С. Л. Кравчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 162 с.

У практичному посібнику розкрито психологічні аспекти концепції «Нова українська школа» та особливості її впровадження в освітню систему України. Представлено соціально-психологічні технології забезпечення підтримки освітньої реформи «Нова українська школа», що ґрунтуються на розвитку довіри і почутті причетності, інформації та інформуванні, рефлексивній культурі й діалозі інтересантів реформи освіти.

Татенко В. О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 142 c.

У монографії представлено теоретико-методологічні засади дослідження та конструювання націєтворчої діяльності народу, що здійснюється ним як колективним суб’єктом. Наголошено на свідомому, цілеспрямованому, креативному, відповідальному і вчинковому характері цієї діяльності. Розкрито значення суб’єктно-вчинкового підходу для теорії і практики націєтворення.

Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання : монографія / В. О. Климчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 158 с.

У монографії представлено аналіз феномену посттравматичного зростання. Охоплено низку контекстів – від історії виявлення посттравматичного зростання людини до перспектив його дослідження в масштабах суспільства. Наведено результати досліджень посттравматичного зростання під час коронавірусної пандемії, даються рекомендації щодо підтримки зростання на робочому місці, обґрунтовуються принципи фасилітації посттравматичного зростання.

Нові видання можуть становити інтерес для науковців, викладачів, студентів і аспірантів, психологів­-практиків, соціальних працівників, а також для широкої читацької аудиторії.