Бібліографічний огляд літератури

Науковою бібліотекою з метою сприяння ефективному вивченню студентами теоретичних та методологічних проблем суспільної географії підготовлено бібліографічний огляд «Суспільна географія: методологічні принципи».

Видання представлені в огляді допоможуть сформувати систему знань про територіальну організацію життєдіяльності суспільства на глобальному, регіональному та країнознавчому рівнях. По-новому представити роль і місце України на політичній та геоекономічній карті світу, показати її можливості і потенціал у контексті глобального суспільно-політичного розвитку.