Англійське письмове мовлення

Наукова бібліотека підготувала новий бібліографічний огляд літератури за темою «Англійське писемне мовлення».

В огляді представлені видання, які розглядають важливість письмової комунікації і усного спілкування в сучасному світі. Навчально-методична література унікальна за поясненнями та систематизацією англомовного матеріалу. Зміст посібників присвячений розвитку мовленнєвих навичок, пов’язаних з технікою письма, методиці формування вмінь англомовного письма як виду мовленнєвої діяльності.

Для максимального засвоєння теоретичного та практичного матеріалу шляхом цілеспрямованого закріплення й удосконалення мовних компетенцій вживання синонімічних рядів та фразеологічних одиниць у виданнях вміщені завдання для обговорення, практичні тестові завдання, завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань, довідково-інформаційні матеріали.