75-річчя заснування ЮНЕСКО

4 листопада світова спільнота відзначає 75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

ЮНЕСКО – міжнародна організація; спеціалізована установа ООН створена на установчій конференції в Лондоні 16 листопада 1945 року. Тоді ж було прийнято статут ЮНЕСКО, який набув чинності 4 листопада 1946 року після ратифікації 20 державами-членами.

Згідно зі статутом, мета ЮНЕСКО – сприяння зміцненню миру і безпеки шляхом розширення співробітництва між народами у сфері освіти, науки і культури в інтересах забезпечення основних свобод і прав людини незалежно від раси, статі, мови і релігії.

Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. При Міністерстві закордонних справ України на постійній основі діє заснована у 1995 році. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, що виконує функції міжвідомчого координаційного органу. За всю свою історію співпраці з ЮНЕСКО Україна завжди демонструвала активну позицію з впровадження фундаментальних принципів цієї організації.

Для України членство в ЮНЕСКО – це зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів. Це – збереження культурної та природної спадщини. Це – поширення у світі знань про Україну, її самобутню культуру, науковий потенціал.

Основні напрями діяльності зосереджені у п’яти програмних секторах: освіта; природничі науки; соціальні та гуманітарні науки; культура; комунікація та інформація.

У галузі освіти основні зусилля ЮНЕСКО спрямовані на:

 • сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності;
 • розвиток екологічної та превентивної, безперервної, професійно-технічної та вищої освіти;
 • сприяння проведенню аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробці політики та здійсненню реформ у галузі освіти з метою покращання її якості та адаптації до потреб суспільства;
 • підготовку освітянських кадрів;
 • сприяння визнанню еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і дипломів у сфері освіти.

У галузі науки, окрім довгострокових міжнародних наукових програм, ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з розвитку фундаментальних та інженерних наук, вищої науки та її адаптації до потреб суспільства, розвитку та застосуванню в різних галузях нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. У галузі гуманітарних наук реалізуються проєкти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді у розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.

Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури охоплює такі сфери:

 • збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;
 • розвиток мистецтв;
 • сприяння розвитку сучасних культур;
 • сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження;
 • поширення книг і читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої справи;
 • розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури;
 • захист авторських і суміжних прав;
 • аналіз взаємозв’язку між культурою та розвитком, врахування культурного фактора у розвитку суспільства;
 • розвиток культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.

Перелік видань, присвячених діяльності ЮНЕСКО, можна переглянути в ЕК Наукової бібліотеки  https://library.sspu.edu.ua/