Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 8 (62) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с.