Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 8 (42) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 398 с.