Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. № 2(76) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 276 с.