Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал. Вип. 10 : Географічні науки / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 166 с.