Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць]. Вип. 2 : Географічні науки : випуск присвячується 125-річчю з Дня народження уродженця Сумщини, професора М. І. Дмитрієва / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне відділення, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – 151 с.