Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал. Вип. 7 : Географічні науки : випуск присвячується 155-річчю з Дня народження професора Василя Дмитровича Огієвського / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін, та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 180 с.