Історичні науки : збірник наукових праць СумДПУ ім. А.С.Макаренка / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка ; [ред. кол.: А.І.Кудренко, М.С.Бур’ян, Дьомін О.Б. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 128 с.