Фізико-математична освіта [Текст] : науковий журнал. Вип. 4 (18) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – 192 с.