Фізико-математична освіта : науковий журнал. №1 (4). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 66 с.