Філософські науки : збірник наукових праць. Вип. 2 / [ред. кол.: В.М.Вандишев, М.О.Качуровський Н.В.Кочубей та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 216 с.