Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал. № 2 (12) /МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2015. – 164 с.