Філологічні науки : Зб. наук. праць / [ред. кол.: В.В.Поставний, П.І.Білоусенко, С.О.Швачко та ін.] – Суми : СумДПУ, 2001. – 152с.