Актуальні питання природничо-математичної освіти [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 2 (10) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін., голова редкол. О. С. Чашечнікова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 148 с.