Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць. Вип. 1 (1) / Гол. ред. Г.Ю.Ніколаї. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 214 с.