Наукометричні показники

Імпакт-фактор (коефіцієнт впливовості) – це формальний кількісний показник важливості наукового журналу, який щорічно розраховується Інститутом наукової інформації (Institute for Scientific Information, ISI) і оприлюднюється у виданні «Journal Citation Reports».

Коефіцієнт впливовості обчислюється за 3 роки. Його можна розглядати як усереднене співвідношення кількості цитувань статей в журналі протягом поточного року, до загальної кількості статей надрукованих в цьому журналі за попередні два роки.

Індекс цитувань  – це прийнятий у науковому світі показник вагомості праць вченого і являє собою кількість посилань на його публікації у наукових періодичних виданнях, що реферуються. Індекс характеризує ступінь актуальності і важливості проведених досліджень для тих галузей знань, в яких працюють певні вчені або наукові колективи. Високий індекс цитування певною мірою служить офіційним визнанням науковою спільнотою конкретного вченого і підтвердженням його пріоритету.

Індекс Хірша (Гірша) (h-індекс) – наукометричний показник, запропонований у 2005 році американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Індекс Хірша може застосовуватися для кількісної характеристики продуктивності одного науковця, групи вчених, кафедри, факультету, університету або країни в цілому. h-індекс науковця дорівнює h якщо він має h публікацій, кожна з яких була процитована щонайменше h разів.

Індекс Хірша може обчислюватися з використанням як міжнародних наукометричних баз даних вільного доступу (Google Scholar), так і баз даних з платною підпискою (Scopus або Web of Science).

Слід зазначити, що h-індекс, розрахований для одного і того ж науковця з використанням різних баз даних, може відрізнятися. Індекс Хірша залежить від області охоплення обраної бази даних, як за обсягом статей в БД, так і інтервалів часу, за яким враховуються статті. Його можна визначати з урахуванням і без урахування самоцитування. Вважається, що відкидання посилань авторів на власні статті дає більш об’єктивні результати.

Прийнято вважати, що:

Індекс Хірша (h) від 0 до 2 – відповідає науковій активності починаючого вченого (здобувача вченого ступеня, аспіранта);

Індекс Хірша (h) від 3 до 6 – відповідає науковій активності кандидата наук;

Індекс Хірша (h) від 7 до 10 – відповідає науковій активності доктора наук;

Індекс Хірша (h) від 11 до 15 – відповідає науковій активності відомого вченого (члена дисертаційної ради, засновника наукової школи);

Індекс Хірша (h) від 16 і вище – відповідає науковій активності вченого зі світовим ім’ям (керівника наукової організації, голови дисертаційної ради).