Наукометричні бази даних

Scopus (видавнича корпорація Elsevier) – мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних з вбудованими бібліометричними інструментами для відстеження, аналізу та візуалізації даних. Входить до складу інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse.

Контент бази даних Scopus оновлюється щодня та охоплює:

22 800 найменувань

більше 21 950 рецензованих журналів (у тому числі понад 3 600 повнотекстових журналів відкритого доступу)
280 видавництв
більше 560 книжкових серій
8 млн документів конференцій
«статті в пресі» з більш ніж 8 000 журналів
щорічно додаються понад 150 000 книг

Більше 69 млн записів

62,4 млн записів публікації (посилання з 1969 року)
6,6 млн записів (посилання до 1970 року, з найстарішими записами від 1788 року)

Патенти

39 мільйонів патентних записів від п’яти патентних відомств світу (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization and the UK Intellectual Property Office).

Галузеве покриття

Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія)

Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки)

Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки)

Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень)

База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс. Покриття глобальне.

Українські журнали, що індексуються в Scopus

Інформація відповідає офіційному джерелу Scopus

Web of Science Core Collection – провідна міжнародна реферативна база даних наукових публікацій, яку розміщено на інформаційній платформі Web of Science від компанії Clarivate Analytics. Платформа володіє вбудованими інструментами пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Наукометричний апарат забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р.

Web of Science Core Collection об’єднує:

Science Citation Index Expanded (SCIE) – покажчик наукових журналів з природничих та технічних наук. Проіндексовано 8300 журналів з 150 наукових дисциплін. Максимальна глибина архіву з 1900 року.

Social Sciences Citation Index Index (SSCI) – покажчик журналів зі суспільних наук. Проіндексовано 2 900 журналів з 50 дисциплін. Також проіндексовано окремі публікації, що стосуються даної теми з більш ніж 3 500 кращих природничих і технічних видань світу. Максимальна глибина архіву з 1900 року.

Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – покажчик видань з мистецтва і гуманітарних наук. Проіндексовано понад 1 600 провідних журналів. Містить окремі статті, що стосуються даної теми з більш ніж 6 000 видань. Наукові публікації в сфері мистецтва і гуманітарних наук мають свої особливості, в зв’язку з чим, журналам індексу Arts & Humanities Citation Index не присвоюються показники імпакт-фактора. Глибина архіву з 1975 року.

Emerging Sources Citation Index Emerging Sources Citation Index (ESCI) – мультидисциплінарний покажчик наукових видань, які задовільняють базовим критеріям включення до бази Web of Science Core Collection, але поки не мають достатньо високого рівня міжнародного цитування. Для журналів у цьому індексі імпакт-фактор не розраховується. Усі видання, що подаються на розгляд для індексації до основних індексів ESCI, SSCI, AHCI, можуть спочатку бути включені в ESCI. Глибина архіву з 2015 року.

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – покажчик матеріалів конференцій з природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук. Глибина архіву з 2005 року.

Book Citation Index (BkCI) – покажчик наукових книг з природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук. Глибина архiву з 2005 року.

Index Chemicus (IC) – містить дані про структури і нові органічні сполуки, що описано у провідних міжнародних виданнях. Глибина архіву з 1993 року.

Current Chemical Reactions (CCR) – колекція нових одно- та багатостадійних методів синтезу хімічних речовин. Джерелами інформації є як визнані наукові видання, так і патенти з 36 патентних відомств різних країн. Для кожного методу наведено детальний опис реакції і графічне представленя кожної стадії. Глибина архіву з 1985 року.

База даних Web of Science Core Collection оновлюється щотижня та охоплює:

33 тис журналів з більш ніж 250 дисциплін
7,4 млн документів конференцій
33 млн патентів від «Derwent World Patent Index»
60 тис книг
100 млн записів

Покриття глобальне. База даних доступна на умовах передплати.

Відеодовідник по ресурсам Сlarivate Analytics для наукових досліджень

Інформація відповідає офіційному джерелу Web of Science

Google Scholar (Google Академія) – некомерційна пошукова бібліометрична система, що індексує наукові публікації та наводить дані про їхнє цитування. Google Scholar охоплює усі відкриті наукові джерела: наукові архіви, бібліотеки, репозитарії, сайти наукових установ. Система має зручний багатомовний інтерфейс, є можливість роботи українською мовою.

Google Scholar є складовою частиною браузера Google Chrome і підтримується компанією Google. Певною мірою вона є некомерційним аналогом БД Scopus від корпорації Elsevier.

Створення власного профілю у Google Scholar надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує публікації, переглядати графіки цитувань у часі та розраховувати кілька наукометричних показників (кількість публікацій, кількість цитувань, індекс Хірша). Крім того, прізвища науковців, які мають підтверджений профіль у Google Академія, у результатах пошуку виділяються як гіперпосилання. Статті в виданнях, що не представлені в Інтернеті та не індексуються Google Scholar можна вносити вручну (за умови ідентифікації науковця та реєстрацією за електронною адресою в науковій установі чи навчальному закладі).

Google Scholar володіє дуже зручним і функціональним сервісом, що дозволяє експортувати наукометричний контент в аналогічні сервіси інших наукометричних баз даних (ORCID та ResearcherID).

IndexCopernicus (Index Copernicus Journals Master List) – міжнародна наукометрична база створена у Польщі. Дана платформа включає індексування, ранжування, реферування журналів та являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, у тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів.

База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. Система індексує понад 5000 світових журналів. Є можливість розрахунку імпакт-фактору. Індивідуальні досягнення науковців, що зареєстровані у системі, оцінюються в трьох сферах професійної діяльності: R (researchpotential) – науковій, T (teachingpotential) – академічній, A (administrationexperience) – адміністративній.

Інформація відповідає офіційному джерелу IndexCopernicu