Zwillinge=Близнюки : Метод. вказів. до занять з домашн. чит. німец.мовою за кн. Е.Кестнера “Подвійна Лотточка”: Для студ. фак. ін. мов пед. ВНЗ / Уклад. М.Г.Сушко-Безденежних. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 124 с.