Зошит з лабораторних занять з «Біонеорганічної хімії» : для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «»Сестринська справа», «Лікувальна справа» / уклад. С.О. Клименко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.