Журнал роботи студента-практиканта: Методичні рекомендації / Укл. В.І.Гончаренко, В.О.Лапицький, М.Б.Чхайло. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 44 с.