Журнал роботи студента-практиканта [для проходження тренерської практики студентів ІV курсу спеціальностей «Фізична культура», «Спорт»] / уклад.: В.І. Гончаренко, В.О. Лапицький, М.Б. Чхайло. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 42 с.