Збірник тестових завдань з біонеорганічної хімії / уклад. С.О. Клименко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 40 с.