Збірка задач та вправ до курсу «Методи математичної статистики в психології» / [уклад. Н. О. Данильченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 40 с.