Задачі з фізіології рослин : метод. реком. [для студентів природничо-географічного факультету заочної та стаціонарних форм навчання, спеціальностей «біологія та хімія», «біологія та психологія», «географія та біологія»] / уклад. М.П. Москаленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.