Єжова О. О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях : посібник для студентів інститутів фізичної культури / О.О.Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 164 с.