Єжова О. О. Методика оцінювання здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу / О.О. Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 44 с.