Єременко О.В. Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи : Метод. посібник / О. В. Єременко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 144 с.